Thủ tục Sang tên xe Công ty cho Cá nhân


Thủ tục sang tên xe công ty cho cá nhân tuân theo quy định về sang tên đổi chủ chung hiện hành. Chỉ khác là hồ sơ sang tên xe công ty cần xuất trình các giấy tờ xe chứng minh quyền sở hữu và sử dụng của công ty.

Giấy tờ cần chuẩn bị để làm thủ tục sang tên từ Công ty sang cá nhân

1 Đăng ký kinh doanh của công ty bán

2 Chứng nhận mẫu dấu của công ty bán

3 Hợp đồng bán xe của công ty bán cho cá nhân

4 Quyết định thanh lý xe của công ty

5 Biên bản họp hội đồng công ty

6 Hóa đơn GTGT của công ty

7 Chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu của cá nhân mua xe

8 Hai tờ khai thông tin xe theo mẫu của thông tư 15

9 Kê khai thuế, nộp thuế tại cơ quan thuế

10 Hai bộ cà số khung số máy xe 

11 Đăng ký đăng kiểm xe ô tô

Toàn bộ giấy tờ trên cần chuẩn bị để nộp lên phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội để kiểm tra xác minh.

XIN MỜI LIÊN HỆ DỊCH VỤ:
Mobile: 0913 008760
Email: sangtenxe@gmail.com
Web: www.sangtenxe.com