THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XE MÁY ĐIỆN (ĐẠP ĐIỆN)


Xe máy điện được định nghĩa là xe cơ giới có 2 bánh di chuyển bằng động cơ điện, có vận tốc thiết kế lớn nhất lớn hơn 50km/h.

 

Xe đạp điện là xe cơ giới có 2 bánh di chuyển bằng động cơ điện, có vận tốc thiết kế lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 50km/h và khi tắt máy thì đạp xe đi được.


Hồ sơ đăng ký gồm:
- Giấy khai đăng ký xe,
- Giấy tờ chủ xe (CMND, Hộ khẩu),
- Chứng từ nguồn gốc xe,
- Hóa đơn bán xe,
- Chứng từ nộp phí trước bạ,
Nơi nộp hồ sơ: Công an quận, huyện, thị xã.
Thời hạn giải quyết: 2 ngày làm việc.
Mức phạt do không đăng ký xe: 300.000 - 400.000 đ.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ XE
Hotline: 0913 008760
sangtenxe@gmail.com