Thiếu hóa đơn VAT không thể sang tên xe?


Pháp luật hiện hành chưa có quy định về đăng ký sang tên đổi chủ ôtô mua của công ty mà không có hóa đơn giá trị gia tăng.

Ôtô là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, do vậy theo khoản 2 Điều 439 Bộ luật Dân sự, quyền sở hữu được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó.

Với quy định này, khi người mua chưa hoàn thành thủ tục đăng ký, chiếc ôtô bạn mua lại của anh ta về nguyên tắc xe vẫn thuộc công ty đang đứng tên chính chủ.

Theo khoản 16 Điều 21 Thông tư 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an quy định về việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, hóa đơn trong hồ sơ sang tên, đổi chủ được quy định như sau:

- Xe đã bán qua nhiều tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp khi đăng ký chỉ cần bản chính hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành của tổ chức, cơ quan doanh nghiệp bán cuối cùng; nếu nhiều xe chung một hoá đơn phải sao cho mỗi xe một hóa đơn, có công chứng, chứng thực hoặc xác nhận hợp lệ.

- Xe của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải có hoá đơn giá trị gia tăng, hoá đơn bán hàng hoặc hoá đơn tự in theo quy định của pháp luật; trường hợp mua xe thanh lý của các cơ quan hành chính sự nghiệp, phải có hoá đơn bán tài sản nhà nước. Với xe là tài sản dự trữ quốc gia, phải có hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia; trường hợp xe tịch thu sung quỹ nhà nước, phải có hóa đơn bán hàng tịch thu sung quỹ nhà nước (bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc xác nhận hợp lệ).

- Trường hợp tổ chức, cá nhân góp vốn vào doanh nghiệp bằng xe cơ giới mà chứng từ của tài sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn hoặc biên bản giao nhận tài sản, khi rút vốn không cần hóa đơn mà chỉ cần có đủ chứng từ chứng minh xe đó là tài sản rút vốn khỏi doanh nghiệp như: biên bản rút vốn bằng tài sản là xe cơ giới, biên bản giao nhận tài sản. Trường hợp góp vốn vào doanh nghiệp mà chứng từ của tài sản góp vốn bao gồm cả hóa đơn giá trị gia tăng và công ty đã kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng thì khi rút vốn, doanh nghiệp lập hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Như vậy, trong hồ sơ sang tên chiếc xe bắt buộc phải có hoá đơn giá trị gia tăng, hoá đơn bán hàng hoặc hoá đơn tự in. Trường hợp xảy ra đối với chiếc xe bạn mua không thuộc các trường hợp vừa được hướng dẫn ở trên.

Việc người chủ trước xe của công ty nhưng mới chỉ lấy giấy bán xe của giám đốc mà không có hóa đơn giá trị gia tăng là không đúng quy định của pháp luật. Giao dịch mua bán xe giữa hai bên chưa hoàn tất, chưa được pháp luật thừa nhận.

Hiện nay, công ty này đã tạm ngừng hoạt động, giám đốc bỏ đi không có tại địa phương nhưng công ty chưa đóng mã số thuế nên bạn cần liên hệ với các thành viên còn lại của doanh nghiệp đề nghị xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho mình.

Các quy định của pháp luật hiện hành cũng chưa có quy định về trường hợp đăng ký sang tên xe ôtô do mua bán của công ty mà không có hóa đơn giá trị gia tăng. Vì vậy trong trường hợp không thể bổ sung hóa đơn của công ty này vào hồ sơ mua bán xe, bạn chưa thể tiến hành thủ tục sang tên chính chủ cho chiếc xe.

Sangtenxe.com - Theo Thạc sĩ, Luật sư Phạm Thanh Bình

Mời Quý khách gửi yêu cầu tư vấn TẠI ĐÂY hoặc liên hệ 0913 008760


Bài Viết Liên quan