Sang tên xe Ô tô, xe Máy ở đâu ?


- Đối với xe Ô tô, thực hiện thủ tục sang tên tại Công an Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (theo đăng ký - Cà vẹt xe).;
- Đối với xe Máy, thực hiện thủ tục sang tên tại Công an Quận, Huyện, thành phố thuộc tỉnh (theo đăng ký - Cà vẹt xe).