Dịch vụ Sang tên xe Ô tô, xe máy không chính chủ


Xe không chính chủ là do quá trình mua bán chuyển nhượng qua nhiều lần chủ nhưng mỗi lần đó đều không làm thủ tục sang tên đổi chủ theo quy định của pháp luật. Hiện nay, theo quy định của pháp luật hiện hành, tạo điều kiện cho phép chủ xe không chính chủ cuối cùng đối với Ô tô hoặc xe máy thực hiện thủ tục sang tên mà không phải tìm chủ cũ.


XIN MỜI LIÊN HỆ DỊCH VỤ:

Mobile: 0913 008760
Email: sangtenxe@gmail.com