Thủ tục‎ > ‎

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XE MÁY (ĐẠP) ĐIỆN


Hồ sơ đăng ký gồm:
- Giấy khai đăng ký xe,
- Giấy tờ chủ xe (CMND, Hộ khẩu),
- Chứng từ nguồn gốc xe,
- Hóa đơn bán xe,
- Chứng từ nộp phí trước bạ,
Nơi nộp hồ sơ: Công an quận, huyện, thị xã.
Thời hạn giải quyết: 2 ngày làm việc.
Mức phạt do không đăng ký xe: 300.000 - 400.000 đ.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ XE

Hotline: 091 223 7777