Hỏi đáp‎ > ‎

TỜ KHAI SANG TÊN DI CHUYỂN CHỦ NÀO KÝ ?


Trường hợp hồ sơ có hợp đồng mua bán công chứng thì bên bán ký vào phần chủ xe trong mẫu tờ khai sang tên di chuyển. Trường hợp hồ sơ không có hợp đồng mua bán công chứng thì bên đang sử dụng xe ký vào phần Người sử dụng xe.


MỜI LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 091 237 4444


Bài Viết Liên quan


Khác