Hỏi đáp‎ > ‎

RÚT HỒ SƠ GỐC XE Ô TÔ TẠI HÀ NỘI CẦN CHUẨN BỊ GÌ ?

Để làm thủ tục rút hồ sơ gốc từ tỉnh khác và thủ tục sang tên xe Ô tô, Xe Máy cần phải trải qua khâu chuẩn bị hồ sơ. Đây là công việc đòi hỏi sự am tường thủ tục theo luật định và kinh nghiệm xử lý công việc trên thực tế. Bằng kinh nghiệm cung cấp dịch vụ này từ năm 2012, Sangtenxe.com xin chia sẻ với Quý vị một số thông tin hữu ích sau đây:


Xin lưu ý: Ngoài các giấy tờ dưới đây, tùy từng trường hợp có thể phát sinh các tài liệu hoặc thủ tục bổ sung khác, khi đó chúng tôi sẽ thông báo cụ thể theo từng việc.

MỜI LIÊN HỆ DỊCH VỤ

Hotline: 0913 008760
sangtenxe@gmail.com

1. Trường hợp Rút hồ sơ gốc xe

1.1 Xe chính chủ:

1.1.1 Xe công ty

- Hợp đồng mua bán công ty sang cá nhân (không cần công chứng);
- Hóa đơn VAT;
- Biên bản họp;
- Quyết định bán xe;
- Bộ hồ sơ tự quản (với xe đăng ký vào thời điểm tháng 8/2008 - 30/11/2010)
- Bộ cà số khung, số máy;
- Bản sao công chứng CMND và Hộ khẩu của bên mua;
- Tờ khai sang tên xe (không xác nhận hộ khẩu);
- Đăng ký (cà vẹt) xe, đăng kiểm xe bản gốc;
- Biển xe trước và sau (trước và sau đối với xe ô tô).
- Giấy ủy quyền dịch vụ (nếu thuê dịch vụ).

1.1.2 Xe cá nhân

- Hợp đồng mua bán cá nhân sang cá nhân và cá nhân sang công ty (phải công chứng);
- Bộ hồ sơ tự quản (với xe đăng ký vào thời điểm tháng 8/2008 - 30/11/2010)
- Bộ cà số khung, số máy;
- Bản sao công chứng CMND và Hộ khẩu của bên mua;
- Đăng ký kinh doanh của công ty bên mua;
- Tờ khai sang tên xe (không xác nhận hộ khẩu);
- Đăng ký (cà vẹt) xe, đăng kiểm xe bản gốc;
- Biển xe (trước và sau đối với xe ô tô) - biển xe có thể trả lại gần vào thời điểm lấy kết quả.
- Giấy ủy quyền dịch vụ (nếu thuê dịch vụ).
Thời hạn dịch vụ: 5 ngày làm việc (nếu mất hồ sơ tự quản thì 15 ngày làm việc)
(Trong thời gian làm thủ tục, biên nhận nộp hồ sơ được dùng xuất trình thay thế cho đăng ký xe khi lưu hành xe)

1.2 Xe không chính chủ:

1.2.1 Xe công ty
- Hợp đồng mua bán công ty sang cá nhân (không cần công chứng);
- Hóa đơn VAT;
- Biên bản họp;
- Quyết định bán xe;
- Bộ hồ sơ tự quản (với xe đăng ký vào thời điểm tháng 8/2008 - 30/11/2010)
- Bộ cà số khung, số máy;
- Bản sao công chứng CMND và Hộ khẩu của bên mua;
- Tờ khai sang tên xe (có xác nhận hộ khẩu bên mua);
- Đăng ký (cà vẹt) xe, đăng kiểm xe bản gốc;
- Biển xe trước và sau (trước và sau đối với xe ô tô).- biển xe có thể trả lại gần vào thời điểm lấy kết quả.
- Giấy ủy quyền dịch vụ (nếu thuê dịch vụ).

1.2.2 Xe cá nhân

- Hợp đồng mua bán cá nhân sang cá nhân và cá nhân sang công ty (phải công chứng);
- Bộ hồ sơ tự quản (với xe đăng ký vào thời điểm tháng 8/2008 - 30/11/2010)
- Bộ cà số khung, số máy;
- Bản sao công chứng CMND và Hộ khẩu của bên mua;
- Đăng ký kinh doanh của công ty bên mua;
- Tờ khai sang tên xe (có xác nhận hộ khẩu bên mua);
- Đăng ký (cà vẹt) xe, đăng kiểm xe bản gốc;
- Biển xe (trước và sau đối với xe ô tô).biển xe có thể trả lại gần vào thời điểm lấy kết quả.
- Giấy ủy quyền dịch vụ (nếu thuê dịch vụ).
Thời hạn dịch vụ: 30 ngày làm việc
(Trong thời gian làm thủ tục, biên nhận nộp hồ sơ được dùng xuất trình thay thế cho đăng ký xe khi lưu hành xe)

Xin lưu ý: Ngoài các giấy tờ trên đây, tùy từng trường hợp có thể phát sinh các tài liệu hoặc thủ tục bổ sung khác, khi đó chúng tôi sẽ thông báo cụ thể theo từng việc.

MỜI LIÊN HỆ DỊCH VỤ

Hotline: 0913 008760
sangtenxe@gmail.com

2. Trường hợp Sang tên xe

2.1 Xe chính chủ:

2.1.1 Xe công ty

- Hợp đồng mua bán công ty sang cá nhân (không cần công chứng);
- Bộ hồ sơ gốc nếu xe mua từ tỉnh khác.
- Hóa đơn VAT;
- Biên bản họp;
- Quyết định bán xe;
- Chứng từ đã nộp thuế trước bạ;
- Bộ cà số khung, số máy;
- Bản sao công chứng CMND và Hộ khẩu của bên mua;
- Tờ khai sang tên xe (không xác nhận hộ khẩu);
- Đăng ký (cà vẹt) xe, đăng kiểm xe bản gốc;
- Biển xe trước và sau (trước và sau đối với xe ô tô).biển xe có thể trả lại gần vào thời điểm lấy kết quả.
- Giấy ủy quyền dịch vụ (nếu thuê dịch vụ).

2.1.2 Xe cá nhân

- Hợp đồng mua bán cá nhân sang cá nhân và cá nhân sang công ty (phải công chứng);
- Chứng từ đã nộp thuế trước bạ;
- Bộ cà số khung, số máy;
- Bản sao công chứng CMND và Hộ khẩu của bên mua;
- Đăng ký kinh doanh của công ty bên mua;
- Tờ khai sang tên xe (không xác nhận hộ khẩu);
- Đăng ký (cà vẹt) xe, đăng kiểm xe bản gốc;
- Biển xe (trước và sau đối với xe ô tô).biển xe có thể trả lại gần vào thời điểm lấy kết quả.
- Giấy ủy quyền dịch vụ (nếu thuê dịch vụ).
Thời hạn dịch vụ: 5 ngày làm việc
(Trong thời gian làm thủ tục, biên nhận nộp hồ sơ được dùng xuất trình thay thế cho đăng ký xe khi lưu hành xe)

2.2 Xe không chính chủ:

2.2.1 Xe công ty

- Hợp đồng mua bán công ty sang cá nhân (không cần công chứng);
- Bộ hồ sơ gốc nếu xe mua từ tỉnh khác.
- Hóa đơn VAT;
- Biên bản họp;
- Quyết định bán xe;
- Bộ cà số khung, số máy;
- Bản sao công chứng CMND và Hộ khẩu của bên mua;
- Tờ khai sang tên xe (có xác nhận hộ khẩu);
- Đăng ký (cà vẹt) xe, đăng kiểm xe bản gốc;
- Biển xe trước và sau (trước và sau đối với xe ô tô).biển xe có thể trả lại gần vào thời điểm lấy kết quả.
- Giấy ủy quyền dịch vụ (nếu thuê dịch vụ).

2.2.2 Xe cá nhân

- Hợp đồng mua bán cá nhân sang cá nhân và cá nhân sang công ty (phải công chứng);
- Bộ cà số khung, số máy;
- Bản sao công chứng CMND và Hộ khẩu của bên mua;
- Đăng ký kinh doanh của công ty bên mua;
- Tờ khai sang tên xe (có xác nhận hộ khẩu);
- Đăng ký (cà vẹt) xe, đăng kiểm xe bản gốc;
- Biển xe (trước và sau đối với xe ô tô).biển xe có thể trả lại gần vào thời điểm lấy kết quả.
- Giấy ủy quyền dịch vụ (nếu thuê dịch vụ).
Thời hạn dịch vụ: 30 ngày làm việc.
(Trong thời gian làm thủ tục, biên nhận nộp hồ sơ được dùng xuất trình thay thế cho đăng ký xe khi lưu hành xe)

Xin lưu ý: Ngoài các giấy tờ trên đây, tùy từng trường hợp có thể phát sinh các tài liệu hoặc thủ tục bổ sung khác, khi đó chúng tôi sẽ thông báo cụ thể theo từng việc.

MỜI LIÊN HỆ DỊCH VỤ

Hotline: 0913 008760