Hỏi đáp‎ > ‎

Rút hồ sơ gốc Ô tô, xe máy mất bao lâu ?


- Thời hạn 2 ngày làm việc đối với hồ sơ tên xe Ô tô, xe máy có hợp đồng mua bán hợp pháp,
- Thời hạn 30 ngày làm việc đối với hồ sơ sang tên xe Ô tô, xe máy không có có hợp đồng mua bán hợp pháp,
- Thời hạn 2 ngày làm việc đối với hồ sơ rút hồ sơ gốc xe Ô tô, xe máy có hợp đồng mua bán hợp pháp,
- Thời hạn 30 ngày làm việc đối với hồ sơ rút hồ sơ gốc xe Ô tô, xe máy không có hợp đồng mua bán hợp pháp.

MỜI LIÊN HỆ DỊCH VỤ

Mobile: 0913 008760
Email: sangtenxe@gmail.com