Dịch vụ‎ > ‎

QUY TRÌNH DỊCH VỤ SANG TÊN XE


Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu
Tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra hồ sơ, thỏa thuận sơ bộ về công việc, chi phí;

Bước 2: Hợp đồng dịch vụ
Ký kết hoặc chấp thuận thỏa thuận hợp đồng dịch vụ;

Bước 3: Giao nhận tài liệu
Công ty lập biên bản giao nhận Giấy tờ, tài liệu;

Bước 4: Thực hiện dịch vụ
Thiết lập hồ sơ, ký hồ sơ, nộp - theo dõi hồ sơ;

Bước 5: Bàn giao kết quả
Bàn giao kết quả dịch vụ.DỊCH VỤ SANG TÊN XE CHUYÊN NGHIỆP

Hotline: 0913 008760
Email: sangtenxe@gmail.com