Địa chỉ trụ sở Công an Thành phố, Quận huyện HCM - Hồ Chí Minh


CÔNG AN TP. HCM (08)38387344 268 TRẦN HƯNG ĐẠO, P.NCT, Q.1, TP. HCM 

CÔNG AN Q.1 (08)38297643 73 YERSIN, P.CÔL, Q.1, TP. HCM

CÔNG AN Q.2 (08)37415333 333 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, P.BÌNH AN, Q.2, TP. HCM

CÔNG AN Q.3 (08)38392764 243 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.4, Q.3, TP. HCM

CÔNG AN Q.4 (08)39400188 14 ĐOÀN NHƯ HÀI, P.12, Q.4, TP. HCM

CÔNG AN Q.5 (08)38550878 359 TRẦN HƯNG ĐẠO B, P.10, Q.5, TP.

CÔNG AN Q.6 (08)38550737 114 PHẠM VĂN CHÍ, P.1, Q.6, TP. HCM 

CÔNG AN Q.7 (08)37851787 1366 KP1 HUỲNH TẤN PHÁT, P.PHÚ MỸ, Q.7, TP. HCM 

CÔNG AN Q.8 (08)38504574 933 PHẠM THẾ HIỂN, P.5, Q.8, TP. HCM

CÔNG AN Q.9 (08)38960495 9 KP3 QL52, P.HIỆP PHÚ, Q.9, TP. HCM

CÔNG AN Q.10 (08)38657261 49 THÀNH THÁI, P.14, Q.10, TP. HCM

CÔNG AN Q.11 (08)39634720 270 BÌNH THỚI, P.10, Q.11, TP. HCM

CÔNG AN Q.12 (08)38916754 345 TTH 7, P.TÂN THỚI HIỆP, Q.12, TP. HCM

CÔNG AN Q.BÌNH TÂN (08)37560128 1114 QL1A, P.TÂN TẠO A, Q.BTÂN, TP. HCM

CÔNG AN Q.BÌNH THẠNH (08)38414882 18 PHAN ĐĂNG LƯU, P.6, Q.BT, TP. HCM

CÔNG AN Q.GÒ VẤP (08)39968012 16/1 QUANG TRUNG, P.11, Q.GV, TP. HCM 

CÔNG AN Q.PHÚ NHUẬN (08)38444695 181 HOÀNG VĂN THỤ, P.8, Q.PN, TP. HCM

CÔNG AN Q.TÂN BÌNH (08)38444996 340 HOÀNG VĂN THỤ, P.4, Q.TB, TP. HCM

CÔNG AN Q.TÂN PHÚ (08)38474549 516/4 BÌNH LONG, P.TÂN QUÝ, Q.TP, TP. HCM 

CÔNG AN Q.THỦ ĐỨC (08)38972025 371 KP3 ĐOÀN KẾT, P.BÌNH THỌ, Q.TĐ, TP. HCM 

CÔNG AN H.BÌNH CHÁNH (08)37606918 1D/28 ĐINH ĐỨC THIỆN, ẤP 4, X.BÌNH CHÁNH, H.BC, TP. HCM

CÔNG AN H.CẦN GiỜ (08)38740345 ẤP HÒA HIỆP, X.LONG HÒA, H.CG, TP. HCM

CÔNG AN H.CỦ CHI (08)38920272 KP5 TT.CỦ CHI, H.CC, TP. HCM

CÔNG AN H.HÓC MÔN (08)38910387 64BIS QUANG TRUNG, TT.HÓC MÔN, H.HM, TP. HCM

CÔNG AN H.NHÀ BÈ (08)37851743 18 NGUYỄN BÌNH, X.PHÚ XUÂN, H.NB, TP. HCM